fredag 19 juli 2013

Kyrkor har blivit affärsföretagMin blogg i går Bort med religionen gav ovanligt många svar. Några menade att religion ska vara en privatsak. Det menar jag också. Religion är förvetenskapligt tänkande och grov vidskepelse. Därför bör all religion bekämpas – medan vi samtidigt måste försvara trosfriheten. Se där en paradox som vi måste leva med.

Däremot är det inte självklart att försvara präster, imamer och andra som får makt och inkomster som religiösa ledare.

I första boken om Trälarna (1973) blir trälen Alrek frigiven. Han går till närmaste köping och möter där en präst och en religion som han inte förstår. Så här står det:

"Den nya religionen var ju också en ganska invecklad sak. Den handlade om tre gudar som var en enda gud som hade all makt. Denne gud hade i tidernas morgon skapat de första människorna och låtit dem begå något slags synd, varefter han straffat dem på ett otäckt sätt. Sedan hade han ångrat sig efter några tusen år, låtit sin son födas av en kvinna som aldrig haft någon man och låtit sonen dö för att utplåna människornas skuld till det han själv gjort, varefter han låtit sonen uppstå från döden och bestämt att människorna måste tro på detta för att själva få det bra efter döden…
Detta var svårbegripligt för många lärda män. Ännu svårare måste det vara för den som nyss varit träl. Alrek var dock inte dummare än att han förstod vad som var det väsentliga i den kristna religionen, nämligen att han skulle betala något. Detta ville han ha besked om.
– Tionde, sa prästen."

Det är med religioner som med folkrörelser och vänsterpartier. De börjar som befrielserörelser, fortsätter som maktapparater och slutar som affärsföretag som gör sina ledare förmögna. Lönsam bissniss världen runt. Men inte för de fattiga som får betala.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar