onsdag 16 januari 2013

Ett intressant partiprogramEtt av mina barnbarnsbarn är en ganska vanlig tuggummidriven småtjej som irrar omkring och söker hållpunkter i livet. Hon sa:
– Du är sosse va?
– Jag var, sa jag. Så länge sossarna själva var det.
– Men dom har ju ett så bra partiprogram, sa hon. Här står att samhället ska omdanas så att medborgarna frigörs från beroende av maktgrupper utanför deras kontroll. Det är väl dom där rika va? Dom som lägger ner och avskedar. Dom ska vi frigöra oss från beroendet av!

Det är märkligt hur partiprogram kan elda ungdomen. Jag minns hur jag själv för sjuttio år sedan hade känt min kamplust väckas av en föregångare till det här partiprogrammet.
– Hör här, sa barnbarnsbarnet. Socialdemokratin hävdar allas rätt att bestämma över sina angelägenheter utan inblandning från andra stater. Men vafan? Har vi inte gått med i EU? Och fått en massa tvång?

Jag blev tvungen att förklara.
– Vi har inte gått in i EU för att låta EU påverka oss. Läs vidare får du se. Vi har gått in i EU för att göra hela Europa socialdemokratiskt. Solidaritet mellan folken! Alla klasskillnader ska bort! Rättvis fördelning av jordens tillgångar! Va?
– Bra! sa hon. Nu när vi är med ska bestämmandet läggas i folkets händer. Banker och företag och skogar och allting socialiseras…

Hon läste bara vad det stod. Ord för ord.
– Vänta nu, sa jag. Du får inte ta det så bokstavligt.
– Ska man inte ta partiprogram bokstavligt? sa hon förvånat. Vad ska man då ha dom till? Om jag får fråga.
– Fråga du, sa jag. En dag träffar du kanske nån som kan svara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar