onsdag 7 november 2012

Vidskepelse hos världens mäktigaste man?Nu är det väl nästan klart vem som blir USA:s president några år framåt. Båda kandidaterna säger sej vara religiösa, alltså vara vidskepliga och tro på övernaturliga ting.

Obama säger sej vara kristen. Det finns många olika slags kristendom, men några saker förenar dem. För att vara kristen måste man tro
att Jesus var avlad av en helig ande och född av en kvinna som aldrig haft någon man, oskulden jungfru Maria,
att Jesus är Gud och samtidigt Guds son, alltså son till sej själv,
att han avrättades för att Gud, dvs han själv, skulle förlåta våra synder och ge oss möjlighet till evigt liv hos honom i hans himmel,
att han efter sin död uppstod och flög upp till denna himmel,
att vi kan äta hans kropp och dricka hans blod som oblater och vin i nattvarden,
att vi själva (de troende av oss) ska uppstå från döden och komma till himlen på den yttersta dagen, tydligen på samma dag och
att vi alla, dvs hela jordens befolkning, i så fall ska vara utrotade på den dagen.

Det sista är det troligaste i kristendomen, eftersom det nu är tekniskt möjligt bara genom att någon av våra båda kandidater trycker på en knapp!

Romney säger sej vara mormon, vad nu det kan vara för något. Jag kollar på Google.

Mormonerna menar att luften är full av andar, som vill bli kroppar.
Mannens uppgift är att försörja och beskydda sin familj. Kvinnans uppgift är att ta hand om barnen.
Jesus var gift med tre kvinnor under sin tid på jorden, och även Fadern har en mänsklig kropp.
En mormon kan gifta sig borgerligt, men det gäller bara jordelivet. Tempeläktenskapet däremot binder en man och kvinna både för jordelivet och evigheten. Denna vigsel är en förutsättning för att man skall få komma in i den borg där Gud Fader och Jesus bor med sina familjer.
Efter sin himmelsfärd uppenbarade sig Jesus i Amerika, dit han också skall återvända och upprätta ett jordiskt paradis i Independence, Missouri.

Detta måste Romney tro på, annars är ha inte mormon. Om han nu tror på det, tror han då också att han kan kandidera till en presidentpost i detta jordiska paradis? Och hur är det med Obama? Han har ju reda gjort det omöjliga genom att som färgad bli USA:s president. Vad tänker han bli i det himmelska riket?

Det här kanske låter illvilligt. Men av de mäktiga bör man kunna kräva klarhet i tal och tanke. Om de pladdrar ogenomtänkt ena minuten, hur ska man då kunna lita på vad de säger minuten därpå?

  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar