söndag 25 november 2012

Missnöjd socialdemokratisk ungdom
Ett antal yngre socialdemokrater går samma för att kritisera partiet. De hänvisar till Ernst Wigforss och rörelsens tidiga ambitioner. Wigforss ville ha bort rätten att ärva. Klassamhället har sin rot i den ärvda rikedomen. Fram för kapital- och arvsbeskattning alltså! Wigforss såg välfärdsstaten som "en anhalt till socialismen".
Socialdemokratin har urartat. Avregleringar, privatiseringar och försämrad progressivitet i skatteskalan. En envis skepsis mot vänsterpartiet kritiseras liksom den ideologiska rörelsen mot mitten.

Socialdemokratins medlemmar är döende. På riktigt. De allra flesta är gamlingar, säger en av brevskrivarna.
Se till att det byggs en miljon nya lägenheter till år 2020. Ta tillbaka demokratin inom elmarknaden, skolan och vården. Återskapa en stark arbetarrörelse.

Daniel Suhonens bidrag är bokens viktigaste och mest välskrivna. Han säger: Om socialdemokratin kommit med en gåva till mänskligheten är det den starka välfärdsstaten, den stora offentliga sektorn. Sen tar han i ordentligt:
Den offentliga sektorn måste få växa. Vi måste göra offentliga sektorn till den bästa arbetsgivaren. Vår rörelse hör ihop med den offentliga sektorn. Den är socialdemokratin förkroppsligad. Den offentliga sektorn är en väg till socialismen. Den offentliga sektorn är socialism!

Boken heter Snart går vi utan er och är utgiven av Leopard förlag. Rekommenderas!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar