torsdag 29 november 2012

Sjung Arbetets söner med barnen!Under rubriken Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan debatterade två höjdare på DN debatt i söndags och menade att skolorna får fira avslutningarna i kyrkan bara det inte förekommer konventionella inslag.
Med det menas bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan och annan form av förkunnelse.

Rektorerna i Folkbladets spridningsområde ställer upp. En rektor säger: "Vi har julavslutningen på Kulturhuset där vi har kabaré." En annan berättar att man redan förra året övergick till att vara i skolans aula och att man kommer att vara där även i år. En tredje rektor säger att hennes skola inte har någon bra lokal och att man därför väljer kyrkan men är noga med att man bara hyr lokalen.

Ingen av rektorerna säger vad det egentligen handlar om. Den svenska skolan har aldrig tvekat att pracka på eleverna religion i form av kristendomskunskap. Första paragrafen i ordningsstadgan kunde ännu för femtio år sedan lyda "Elev vinnlägge sig om gudfruktighet".
Nu är det kristna inslag som ska rensas bort. Inte för att de är utslag av vidskepelse utan för att man inte vill stöta sej med andra trosbekännare, främst muslimska.

Den ena vidskepelsen tystar alltså den andra. Bra så. Huvudsaken är att medeltida förvillelser får ge vika för ett tänkande som bygger på vetande och inte på tro.
I tisdags sa socialminister Göran Hägglund till TT: "Det finns ingen anledning att skydda våra barn från våra traditioner och vårt kulturarv."

Det är sant. Sjung Arbetets söner och Svarta präster med ungarna och undervisa dom i arbetarrörelsens historia! Traditioner och kulturarv.
Fast det menade han nog inte.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar