fredag 24 februari 2012

Religion är kulturell efterblivenhet


Nu berättas att Svenska barnläkarföreningen anser att omskärelse av småpojkar ska förbjudas i Sverige. Äntligen! En grupp som sätter förnuft framför tro.
Trosfrihet ska vi ha. Vem som helst får tro vad som helst. Till exempel att det är bra att skära i pitten på små barn. Men tro är en sak och handling en annan. Man får inte göra allt man skulle vilja.

Omkring tretusen pojkar per år blir utsatta för det här övergreppet i Sverige. Hur många flickor som blir könsstympade vet vi inte, men det lär vara något som hänger ihop med islam.
Religion är en kulturell efterblivenhet som vi nästan hade vuxit ifrån i vårt land innan högern slog till mot arbetarrörelsen för ett halvt århundrade sedan, lyckades köpa ut sossetoppen och gav oss en regering där också ett religiöst parti ingår.

Det är inte många århundraden sedan religiös grymhet var vanlig i Sverige. På Karl den niondes tid kunde en man som avslöjades som katolik bli straffad genom att hans armar och ben krossades, varefter hans hjärta skars ut och stoppades i hans mun innan han dog.
Förebilder finns i religiösa skrifter. Halva Bibeln är fylld med hämndlystnad och grymma avrättningar, säger Birgitta Forsman i Gudlös etik, en bok som jag livligt rekommenderar.
Kyrkan har betraktat djur som föremål utan själ, säger hon också. Om ett djur skriker när man skär i det, är det bara som när ett hjul gnisslar.

De senaste decenniernas medicinska framsteg har skett trots de kristnas motstånd, säger Birgitta Forsman. I dag är islam ett större hinder för vetenskaplig och filosofisk utveckling än vad kristendomen varit. Lärare måste säga till elever att jordbävningar beror på att Allah visar sin vrede. Den kristna högern i USA visar samma vetenskapsförakt när de hävdar att Gud skapade världen för sextusen år sedan.

Det är berömvärt att läkarna tar avstånd från religiösa seder. Nu kan man bara hoppas att andra grupper gör likadant. Främst lärarna! Som bör ta avstånd från religion och lära ungarna tänka klart. Vad säger Lärarförbundet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar