fredag 13 mars 2015

Vidskeplig är jag inte!


Fredagen den trettonde. Nämenfy! Fast vidskeplig är jag inte. Det kan verka så, eftersom jag aldrig lägger nycklar på bordet eller på andra sätt utmanar ödet. Nej, vidskeplig är jag inte. Men nyfiken. Varför har fredagen den trettonde fått så dåligt rykte?
Går man till historien så får man veta att ett antal medlemmar av Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike fredagen den 13 oktober 1307 på order av påven Clemens V. Många av dem torterades och avrättades.
En annan hypotes grundar sej på att Jesus hade tolv lärjungar, och när Jesus förråddes var Judas Iskariot den trettonde vid bordet.
Vidare finns i den nordiska mytologin en berättelse om hur svekets och ondskans gud Loke kom som den trettonde gästen till ett gästabud i Valhall och sedan lurade den blinde Höder att skjuta sin egen bror Balder till döds.
I dag är det alltså fredagen den trettonde. Vidskeplig är jag inte. Men jag går nog inte utom dörren i dag. Det är ju grått och råkallt dessutom, inget vårväder som lockar till promenader.
Fredagen den trettonde. Jag blir nog sittande här i min gungstol i dödens väntrum utan att ta några risker. Här känner jag mej trygg. Även en sån här dag. Men vidskeplig, nej det är jag inte!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar