onsdag 4 mars 2015

Bok från ett nedlagt förlag


Det här med ekonomi är mystiskt. Vi får till exempel lära oss att måttet på ett företags skötsel är dess vinst. I själva verket är det naturligtvis tvärtom. Ett företags vinst är måttet på dess misskötsel.
Om ett företag går med vinst har det antigen tagit ut för höga priser eller gett de anställda för låga löner. Något som de anställda kan förhindra genom att kräva att inte bara få förhandla om lönen utan även om vinsten – en enkel självklarhet.
När ett företag uppnått en viss storlek blir dess skötsel en samhällelig angelägenhet. Är det privat bör det då bli samhällsägt. De som utses till ledande poster måste dras in i gemenkapen och hållas under social kontroll så att de undgår att korrumperas.
Ekonomi är inte svårt för hederliga människor. Det är bara de asociala – de som vill sno åt sej mer än sin del – som krånglar till det. Vi måste sluta med att kalla deras svindlerier för nationalekonomi. Och vi får absolut inte tro att det har något med vetenskap att göra.

Detta skrev jag för femton år sedan i en bok som hette Om konsten att skära en limpa och förråda sitt land. Den gavs ut på PODIUM, författarnas eget förlag som nu är nedlagt. Om du skickar mej fyra frimärken (portokostnaden) kan du få den alldeles gratis. Adressen är Wernström, Rovägen 5, 61024 Vikbolandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar