lördag 28 mars 2015

Ej tjäna på andra, men tjäna varandra


Man kan dela in mäskligheten i två kategorier: höger och vänster. Till höger har vi dom som vill tjäna på andra, till vänster dom som vill tjäna varandra. Till höger har vi företagare och bankirer vars enda strävan i livet är att bli så rika som möjligt. Till vänster har vi hederliga medborgare som via fackföreningar och på andra sätt vill tjäna varandra.   
Vänster är naturligt, höger är onaturligt. Det har jag naturligtvis alltid ansett, men hur leda det i bevis? Några bra argument hittar jag i boken Parkinsons lag, utgiven i Sverige 1965 i Bonniers Delfinserie. Där läser jag att vår vänsterinriktning delvis har en biologisk förklaring.
Hjärtat sitter på vänstra sidan av kroppen. I primitiva former av krig används därför något slag av sköld för att skydda vänstra sidan. Anfallsvapnet får hållas i högra handen.
Det vanliga anfallsvapnet är svärdet, buret i skida eller balja. Om svärdet hanteras med höger hand måste skidan sitta till vänster.
Med skidan till vänster blev det fysiskt omöjligt att sitta upp på en häst från höger – om man inte avser att ha ansiktet vänt mot svansen, vilket inte är det vanliga.
Om man sitter upp från vänster, vill man ha hästen på vänstra sidan av vägen, så att man är skyddad för trafiken under uppsittningen. Det blir därför naturligt att hålla till vänster i trafiken. Motsatsen (som praktiseras i vissa efterblivna länder) går tvärtemot alla våra djupaste historiska insikter. När människan är befriad från godtyckliga trafikregler håller hon automatiskt till vänster.
Så långt boken om Parkinsons lag, som också handlar om hur sju personer kan fås att utföra en persons arbete och annat intressant.
Man kan tillägga att det för oss vanliga människor är naturligt att tillhöra Vänsterpartiet eller åtminstone stanna i sossepartiet och kämpa för att Löfven inte ska driva det åt höger.
Det bör man inte behöva diskutera och formulera argument för, när man nu vet att vänsterhållningen är biologiskt betingad.
Vanligt hederligt folk är vänstermänniskor. De som hävdar högersynpunkter är asociala och bör uteslutas ur den mänskliga gemenskapen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar