söndag 1 mars 2015

Om sexuella och andra tabun


I dag är gudarna pensionerade för en majoritet av svenskarna. Vi har en naturvetenskapligt definierad världsbild, en inomvärldsligt definierad moral och en teknokratisk livssyn – det som betyder något är inte längre Gud, religionen eller livet efter detta utan fysisk hälsa, ekonomisk trygghet, social gemenskap och levnadsstandard.
Det har tagit oss lång tid att nå fram till dagens förhållningssätt. (…) Naturligtvis är det en befrielse att slippa kristendomens auktoritetstro, skuldbeläggning och intolerans. Men nya svåra frågor uppstår. När det inte finns någon gud så blir existensen enbart till en biologisk slump. Vi lever, vi åldras, vi dör och det är en död som inte leder vidare utan enbart innebär att livet tar slut.
Den här texten har jag tagit ur boken Svenska tabun av Karl-Olov Arnstberg. Han säger att tabun finns i alla kulturer. Men hur ser specifikt svenska tabun ut?
Etnologen och författaren Karl-Olov Arnstberg analyserar den svenska folksjälen. Sök också upp hans bok Typiskt svenskt!
I Svenska tabun skriver han lärt och underhållande om rituell renhet, censur, barnuppfostran, storstadsliv och olika kulturella tabun, det sexuella och mycket mer.
Rekommenderas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar