torsdag 19 mars 2015

Vem tjänar på flyktingars behov?


Sverige är ett rikt land, problemet är att pengarna samlas hos ett litet fåtal. Med en mer jämlik fördelning har Sverige givetvis råd med välfärd, bostäder och värdigt liv åt såväl de som bor i landet nu, som åt de människor som tvingas fly hit från krig och elände som Sverige och EU allt som oftast är medskyldiga till att skapa. Asylrätten är en grundläggande mänsklig rättighet.
Privata skojare som berikar sig på flyktingars behov måste bort. Att förvandla flyktingmottagande till en kapitalistisk industri är inte bara osmakligt, det är även oklokt. Våra skattepengar ska gå till att sörja för människors behov, inte till att berika rufflande skivbolagsdirektörer och halvkriminella advokater.
Detta läser jag i Proletären. Och som ett svar kommer en liten vers av favoritpoeten Ove Klinthäll:

Nej, mänskan är ej bara stor i orden,
hon är fenomenal! Hon nådde Mars!
Fast lösa svältproblemen här på jorden
det är hon ej kapabel till, bevars.

Proletären fortsätter, nu om bostäder: Befria bostadsförsörjningen från marknaden och lägg ansvaret för bostadsförsörjningen på stat och kommun med människors behov av bostäder som utgångspunkt i stället för ägarnas vinstkrav. Sverige behöver en politik för planering, gemensamt ägande och med människovärdet i centrum.
Svaret är att stå upp för den klassmässiga och antikapitalistiska politik som är den enda lösningen på arbetares och vanliga människors livsproblem.
Bra sagt! Jag håller med. Vem säger emot?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar