lördag 14 februari 2015

Ska Svenska kyrkan tas på allvar?


I dagens Folkbladet kan man läsa att Svenska kyrkan tycker att alla människor har lika värde. Det står inte hur det värdet mäts. Inte i pengar väl? Då skulle vi alla tjäna lika mycket. Det vore bra. Men så menar inte Svenska kyrkan. Talet om människors lika värde betyder ingenting. Det är skitprat.
Om Svenska kyrkans åsikter ska tas på allvar – då blir det politik. Då blir det en fråga om att skatta bort stora förmögenheter. Då skulle inte de rika – som nu – bli allt rikare medan de fattiga blir allt fattigare. Då skulle samhällets tillgångar fördelas jämnt – så att snacket om människors lika värde fick betydelse.
Men det är klart… Svenska kyrkan värnar om en vidskepelse, en tro på att det finns en Gud nånstans uppe bland månar och planeter. Från den ena vidskepelsen till den andra kan man också tro att människor har lika värde utan att visa hur det värdet ska mätas.
Konstigt att Svenska kyrka finns kvar i vårt sekulariserade Sverige. Men – den finns kvar och måste ha rätt att finnas. Här känner jag att jag slits i två delar som inte borde kunna förenas. Jag skulle kunna sätta in all min energi på att avslöja religionen som vidskepelse – samtidigt som jag lika häftigt skulle försvara de religiösas rätt att tro.  
Tankens klarhet och reda är viktig. Men trosfriheten är också viktig. Som demokrat måste man ställa upp för båda. Lätt är det inte. Men en härlig utmaning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar