måndag 2 februari 2015

Jag väntar på våren – och på något mer!


För en socialist är det självklart att vara emot privatisering av offentliga tjänster. I Proletären 29 januari hittar jag ett nytt argument under rubriken "Privatiseringar ger fler halkolyckor". Jag läser:
Tusentals fotgängare skadas varje år i halkolyckor. Det innebär personligt lidande och samhälleliga kostnader. Samhället tar mindre ansvar för vinterväghållningen.
Förr skedde plogning och sandning i offentlig regi på offentliga platser. I dag har den verksamheten privatiserats. Och ju mindre de privata entreprenörerna plogar och sandar, desto lägra kostnader får de.
För att öka sina vinster chansar de på att vädret ska bli sådant att halkan försvinner på naturlig väg. En första åtgärd mot ishalkan borde därför vara att ansvaret för plogning och sandning av offentliga platser åter läggs i händerna på Trafikverket och kommunerna.
Som ett komplement till samhällets övriga förebyggande insatser är användandet av halkskydd en viktig förebyggande åtgärd. Flera kommuner har beslutat dela ut gratis broddar till äldre. Runt om i landet driver pensionärsorganisationer och enskilda kravet på gratis halkskydd.
Ja, så skrev Kommunistiska partiets tidning Proletären. Kan man tänka sej att flera partier, tidningar och enskilda ställer upp på kravet? Nu har i alla fall jag gjort det – som enskild.
Jag vill så gärna gå ut. Men nu sitter jag och väntar på våren.  Och på att slippa se fler privatiseringar! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar