lördag 16 mars 2013

Vad gjorde egentligen Luther?Allt snacket om att katolikerna har fått en ny påve kommer mej att tänka på Martin Luther (1483–1546), han som befriade oss från påvens överhöghet. Vad han egentlige gjorde fick man inte lära sej i skolan på min tid, och frågan är vad dagens skolbarn får veta.

I medeltidens feodala samhälle var de mänskliga rollerna låsta. Man var född till livegen bonde eller till godsägare och rollerna var av Gud givna. I detta samhälle växte det fram möjligheter till handel, det ackumulerades kapital, det växte fram möjligheter för den företagsamme att ta sej upp! Och det krävdes en variant av kristendomen som tillät detta.

Det kanske inte Luther tänkte på. Han satt i sin ensamma munkcell år 1512 och funderade över Guds vishet och godhet. Han kunde ha tänkt: Ja vadå, det är väl självklart att Gud är vis och god. Tänk om det betyder nåt annat. Tänk om det är egenskaper som jag kan få del av – om jag kan få direktkontakt med Gud!

Dittills skulle man gå vägen över katolska kyrkan och betala sina avgifter till påven. Nu upprättade Luther direktkontakt med Gud. Det var vad tiden väntade på!

Titta på Luthers lilla katekes. Fjärde budet. Du skall hedra din fader och din moder och dina herrar! Det var arbetarna som skulle disciplineras när den nya klassen kapitalister skulle ta sej upp. Och dina herrar! Aldrig har den här svindeln stått så tydligt i skrift som i Luthers behandling av fjärde budet.

Det fick vi inte lära oss i skolan på min tid. Får banen veta det i dag när de läser om påven och Luther och protestantismen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar