torsdag 11 december 2014

Man ska inte tro, man ska veta!


Till jul kommer man att möta en del religion. De flesta av oss tror inte på någon medeltida vidskepelse, men att veta något om den skadar ju inte.
Det finns två slags kristendom, katolicism och protestantism. Den senare skapades av doktor Martin Luther på 1500-talet och var just en protest.
Katolska kyrkan hade passat bra för det medeltida samhället med godsägare och livegna bönder där människornas roller var av Gud givna. Men när makten började övergå till förmögna handelsmän och fabrikörer behövdes en ny religion som tillät företagsamt folk att ta sej upp, och det var den religionen som doktor Luther snickrade ihop.
All religions uppgift är att skrämma fattiga människor till lydnad och arbete. Luther skrev sina tio bud så att de skulle tjäna detta ändamål. Fjärde budet hämtade han ur andra Modebokens tjugonde kapitel, tolfte versen. Där stod det att judarna skulle hedra sina fäder och mödrar så att de skulle få det bra "i det land som jag ska giva dig".
Det var ju för galet. De arbetare som Luther skrev regler för skulle ju inte få något land.
Därför bläddrade Luther vidare och tog en rad ur Efesierbrevets sjätte kapitel, tredje versen, tusen sidor längre fram i Bibeln. Där stod det "och du må länge leva i ditt land".
Men egentligen var det ju inte sin far och mor arbetarna skulle tjäna. De var handelsmännen och fabrikörerna de skulle tjäna och lyda.
Därför lade Luther till: och herrar!
Nu lät det riktigt bra. Det var detta som den nya religionen skulle lära dem. Och det var detta som skolan trummat in i arbetarbarnen ända fram till mina föräldrars generation.
Att vi nu slipper lära oss Luthers lilla Katekes utantill beror inte på att arbetarklassen tagit makten (för det har den ju inte). Det beror på att vi med invandringen fått flera religioner att ta hänsyn till.
Numera använder våra makthavare inte religionen för att tvinga oss till lydnad och underkastelse. Därför kan du gå i julottan och sjunga julpsalmer utan att ta skada.
Numera är julen handelsmännens högtid. De vill att du ska köpa julklappar. Gör inte det! Krama om varandra och gläd er åt julmaten i stället.
God Jul! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar