söndag 18 januari 2015

Vilken är min människosyn?


I en av mina böcker hittar jag rubriken MIN MÄNNISKOSYN. Jag berättar där att en präst ställde mej frågan: Vilken är din människosyn? Jag blev överraskad och kunde bara svara med en motfråga: – Vilka finns det att välja på?
Eftersom präster så att säga är utbildade i oredigt tänkande och jag själv var helt oförberedd blev samtalet ganska förvirrat. Frågan blev obesvarad. Nu skriver jag det här för att ta reda på vad jag egentligen tror om människan.
För mej är människan den arbetande varelsen. Vi är de enda som medvetet producerar våra livsvillkor med ständigt ökat kunnande och ständigt förbättrade redskap.
Men om människan är den arbetande varelsen bör det också betyda att den som inte arbetar förlorar i mänsklighet och perverteras. Det är den mest kontroversiella biten i min människosyn.
Den som inte arbetar perverteras.
Det kan gå hur långt som helst. En svensk skattesmitare kan tjäna miljarder på att fattiga människor sliter ihop hyror för bostäder som han menar sig äga.
Allt växer till det hejdas. Även arbetsfrias omänsklighet. Den måste därför hindras genom social kontroll. Till min människosyn hör att människan är ett flockdjur avpassat för mindre flockar där man kan hålla ordning på varann. I så stora flockar som nutidens samhällen fungerar inte våra instinkter, där måste de ersättas med förnuft.
Och förnuft har vi. De flesta människor vet vad som är tokigt och att världen håller på att gå åt helvete. Men vårt förnuft är hemlöst nu, sedan våra organisationer hamnat i händerna på pampar som också lämnat arbetslivet och verkligheten.
Vi vanliga människor borde organisera oss och genom social kontroll påtvinga landets ägande och tärande individer lite moral och ansvarskänsla. Mänsklighet kräver social kontroll.
Sådan är min människosyn.
Återstår frågan om den förpliktar till något. Jag skulle kunna skriva porr, sånt lär det vara åtgång på. Eller starta ett nytt parkeringsbolag eller konsultföretag eller nåt annat onyttigt.
Få se vad jag hittar på. Det här samhället hindrar mej inte med nån social kontroll. Det borde det göra. Enligt min människosyn.

1 kommentar: