fredag 16 januari 2015

Socialdemokrati, vad är det i dag?


Borgerliga media lurar oss ständigt. De kallar raserandet av välfärden för sparande. De godtar att samhället lånar av de rika i stället för att beskatta dom.
Våra media, dom få vi har, måsta fajtas med orden. Löneutrymme? Nej, vinstutrymme ska det heta! Tyvärr, herrar direktörer, när alla som jobbar i företagen fått anständiga löner finns det inget vinstutrymme för dom som inte vill jobba, så det blir inga aktieutdelningar i år.
Har vi levt över våra tillgångar? Vilka vi? Inte lågavlönade vårdbiträden väl? Nej, våra media måste peka ut dom som levt över våra tillgångar och kräva återbetalning!
Jag minns valrörelsen 1948, då Inga och jag var sångare och fanbärare åt valtalarna i Stockholm. Ni skulle ha hört Ernst Wigforss på Skolgården vid Fridhemsplan.
– Vi behöver inte finna oss i arbetslösheten. Vi ska samordna den ekonomiska verksamheten till en planmässig hushållning. Målet är full sysselsättning, rättvis fördelning och demokrati i arbetslivet!
Han hade efterkrigsprogrammets visioner. Inkomsterna måste göras så höga att efterfrågan icke viker! Solidarisk lönepolitik! Arbetstidsförkortning! Begränsning av de stora förmögenheterna. Förstatligat försäkringsväsende och offentlig kontroll över kapitalmarknaden. Tomtmark och hyreshus i städerna överförs i kommunal ägo. Socialisering på alla områden där privat verksamhet medför misshushållning. Ökat arbetarinflytande över produktionens ledning!
Detta var socialdemokrati 1948 då Inga och jag var sångare och fanbärare åt valtalarna i Stockholm.
Vad är socialdemokrati i dag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar