söndag 19 april 2015

En möjlighet att verka bildad


I dag är det 19 april 2015. I dag för 223 år sedan dog Charles Darwin, han som, ja ni vet. Om du vill göra lycka i sällskapslivet ska du skaffa Årets bok av Bo Lundin. Där står det nånting om varje dag på året. Då kan du låtsas vara bildad och säga:
– I går för 535 år sedan lades grundstenen till Peterskyrkan i Rom.
Eller:
– I morron fyller Björn Skifs sextiåtta år.
Du kan då vänta att folk säger "Å fan, är han så gammal!" Vilket egentligen ska betyda: Fan, vad du kan!
Jag vet inte hur länge Årets bok gavs ut. Mitt exemplar är tryckt 1987. Det är kul att ha. Det ger mej möjlighet att verka bildad. Vilket annars – för min del – skulle vara jättesvårt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar