fredag 22 augusti 2014

Vill du bli rik, bli politiker!


I min ungdom visade de politiska partierna öppet sin klasstillhörighet. Högern var överklassens parti, folkpartiet organiserade medelklassen, dvs ingenjörer, rektorer, byråkrater och småföretagare, bondeförbundet representerade bönderna. Socialdemokraterna var arbetarklassens parti. Kommunisterna stod för klasskamp.

I dagens kapitalistiska samhälle är syftet med allt som tillverkas att företagarna ska tjäna maximalt med pengar. Politikernas uppgift är att förvalta och försvara detta tjyvsamhälle. För denna gärning har de sett till att uppbära feta löner och dito pensioner.

Nu har vi inte längre partier som representerar bestämda klasser. Dagens partier är klasslösa och vädjar till alla slags människor för att växa och bli så lönsamma som möjligt för sina pampar.

Vi måste omvärdera begreppet demokrati och se vad det numera egentligen betyder. Nämligen vår rättighet att välja vilka som nästa fyraårsperiod ska berika sej på att representera oss och i vilket parti det ska ske för var och en av dem.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar