söndag 9 november 2014

Modärnisera den svenska lagen!


I Sverige har vi (nästan) full yttrandefrihet. Så har det inte alltid varit.
När Sverige blev kristnat och fick skrivna lagar infördes brottet hädelse i lagen. I 1734 års lag handlar hela första kapitlet i missgärningsbalken om "försmädelse mot Gud och avfall från den rena evangeliska läran". Där stadgas dödsstraff för den som "lastar och smädar Gud, hans heliga ord och sakramenten".
Den som "av lättsinnighet" gör "gäckeri" med sakramenten kommer undan med böter. Detsamma gäller den som "brister ut i eder och svordom vid gudstjänsten".
Kriminaliseringen av hädelse och gäckeri fanns kvar i 1864 års strafflag, men dödsstraffet var ersatt med straffarbete och fängelse. Strindberg åtalades för gäckeri med nattvarden i en av Giftasnovellerna men frikändes.
Hädelse och liknande brott fanns kvar ännu in på 1930-talet. (Källa: Folket i Bild/Kulturfront nr 11/2014)

Nu tror vi att i har blivit modärnare och befriat oss från fördomar och lagstiftning som dröjer sej kvar i mindre utvecklade länder. Men vi bör nog fundera över var vi kan förbättra vår lagstiftning.
Vi torde alla vara överens om att individer ska skyddas mot onödigt hårda angrepp och kränkningar. Men grupper? Vi kan fortfarande straffas för "hets mot folkgrupp".
Det är enligt min mening en alldeles onödig lagstiftning. Ska vi tolerera grupper som har tvångsäktenskap och könsstympning i sin kultur? Vi tycks redan ha accepterat en form av könsstympning, nämligen omskärelse. 
 Full yttrandefrihet måste ge oss frihet att diskutera alla folkgruppers, moral, kultur och handlingar.
Bort med begreppet "hets mot folkgrupp" ur den svenska lagen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar