torsdag 20 november 2014

Fattigdomen har sina orsaker


Tidningen Dagens ETC har 18 november på ledarplats en liten artikel med rubriken En fråga om proportioner som jag vill rädda från glömskan:

Världen satsar på militären. 2013 var det 1588 miljarder dollar, enligt International Institute for Strategic Studies. Mest satsade USA med 600 miljarder dollar. EU: 254 miljarder. Kina: 112 miljarder. Ryssland: 68 miljarder. Japan : 51 miljarder.
Att liberal press ser just Rysslans som världens mesta rustare är matematiskt märkligt, men politiskt kanske förklarligt. Annars är det Kina som ökar sin rustning mest, inte Ryssland. Och ingen av dem är i närheten av amerikansk rustning. Som ökar avståndet mot övriga världen år från år.
Men ännu märkligare är kanske tron att om Sverige satsar mer så blir världen lite säkrare.
Någon saknar sinne för proportioner här.

USA lägger 600 miljarder dollar på vapen. Då kanske man bör påminna om ett TT-telegram som spreds i svensk press kring 19november:

Antalet hemlösa barn i USA har nått rekordnivåer. Under förra året levde nästan 2,5 miljoner barn helt eller delvis utan fast bostad, vilket motsvarar vart trettonde barn i landet.
Den främsta orsaken är enligt en rapport den stora andelen fattiga i landet. Drygt 45 miljoner amerikaner lever under fattigdomsstrecket, enligt myndigheterna. Särskilt utsatta är barn till ensamstående svarta och spansktalande. (TT-AFP)   

Jag är dålig på räkning, det var mitt sämsta ämne redan i folkskolan. Men jag ser att 600 miljarder dollar fördelade på 45 miljoner fattiga skulle kunna minska fattigdomen rejält. Men vapenindustrin skulle förlora – och det får inte hända i frihetens stamort på jorden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar