fredag 17 juli 2015

Ta till ert sista vapen: strejken!I Dagens ETC 14 juli kan man läsa att försök med sex timmars arbetsdag gjort succé på Svartedalens äldreboende. Det har blivit fler anställda, färre sjukskrivningar och bättre arbetsmiljö för de anställda.
Ja, hur lång ska en arbetsdag vara? I England sänktes arbetstiden 1833 för barn mellan 13 och 18 år till 12 timmar per dygn. Då klagade industrin och sa att fabrikerna skulle gå under.
I Sverige tog riksdagen beslut om 8 timmars arbetsdag 4 augusti 1919. Vi arbetade även lördagar fram till 1971. Det är dags att gå vidare.
Tekniken går framåt. Vi får mer uträttat per tidsenhet nu än någonsin tidigare. Nu kan det räcka med sex eller tillåmed fyra timmars arbetsdag.
Kapitalisterna – de som inte själva arbetar men skor sej på vårt arbete – kommer inte att införa kortare arbetsdag. Det bör bli fackets roll att kräva sextimmarsdagen. Eller borde!
Men facket är inte i dag vad det var i min ungdom. Nu är fackpamparna högbetalda och delar inte längre arbetarnas villkor.
Nu återstår bara arbetarnas sista vapen: strejken.
 Jag tror det är dags för en storstrejk. Jag googlar ordet och får veta att vid en storstrejk eller generalstrejk lägger alla arbetare ner arbetet och landet står stilla.
Det är kanske detta strejkvapen vi måste ta till för att tvinga fram sextimmarsdagen. Värt att pröva på. Så sätt igång!
Vi pensionärer sitter och tittar på. Och gläder oss åt varje framgång våra arbetande kamrater kan ha i klasskampen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar