torsdag 9 juli 2015

Nog vet jag var Saligheten finns!


Poeten Ove Klinthäll skriver till mej att eftersom jag är en så stor tvivlare så ska han understödja mina tvivel, och det gör han med dessa verser under rubriken SALIGHETEN:

Livets mening för vissa
som bor på den här planeten
tycks vara att inte missa
den ovissa evigheten.

Så de måste läsa och tyda
sin Bibel, Koran eller Tora
och noggrant följa och lyda
samt icke svira och hora.

Det blir ändå inte så lätt
om det är till himlen dom vill,
för tror dom inte helt rätt
så tjänar det inte nåt till.


Det säkraste tycks vara att inte alls tro. Därför gör jag inte det. Och nog är det märkligt att den medeltida vidskepelse som kallas kristendom fortfarande har så många anhängare i vår upplysta tid. För att inte tala om andra religioner…
Det byggs stora hus där folk ska kunna samlas för att dyrka sina gudar. Men slåss och mördar för att hävda den eller den religionen.
Ute i världen är okunnigheten och vidskepelsen större hos oss.
Om man ska bedöma ett samhälle ska man kolla hur de fattigaste har det. Det finns länder där de fattigaste tvingas tigga. Det behöver ingen göra i Sverige. Det finns länder där de fattigaste tvingas bo på gatan. Det behöver ingen svensk göra.
Saligheten finns inte i nån Bibel, Korn eller Tora. Den finns där arbetarrörelsen tagit makten från Kapitalet och garanterat allas välstånd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar