söndag 26 juli 2015

Frihet från vidskepelse


Hur skullerevara med en liten morgonbön? Såna var obligatoriska när jag var barn och skolan skulle fördunkla arbetarbarnens huvuden med vidskepelse. Den här morgonbönen kommer från poeten Ove Klinthäll som själv varit lärare en gång i en avlägsen forntid:

Gud som lär ha barnen kär
glömmer den som liten är.
Arma barn i arma länder
får dom lycka ur Guds händer?
Fyrti tusen barn per dag
dör av svält – till Hans behag?
Ser han ej att många stater
rekryterar barnsoldater
som får utstå våld och knark?
Var finns Gud då, mild och stark?
Man kan undra var han är
Gud som haver barnen kär.

Ja, det kan man undra. Något som borde kriminaliseras är att predika religion för barn. Om planeten ska kunna räddas undan miljöförstöring och atomkrig krävs det att kommande generationer är klarare i huvet än den nuvarande.
Tyvärr tyder ingenting på att religionerna i världen är på tillbakagång. Då kan vi ta vara på den sekularisering och det förnuft som råder hos oss.
Låt oss våga hävda att vi är klokare och mer klarsynta än de flesta här i världen. Låt oss våga hävda att vi kommit längre i befrielse från vidskepelse!
Låt oss se oss själva som ett föredöme.
Ett föredöme i frihet från vidskepelse. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar