lördag 1 augusti 2015

Det var bättre förr – eller?


Är Sverige ett bättre land i dag än för trettio år sedan? Frågan är meningslös eftersom svaret beror på vad i samhället man talar om. För den som är homosexuell är Sverige numera ett oerhört mycket bättre land än för bara en generation sedan och för den som dabbas av stroke eller hjärtinfarkt är utsikterna att överleva mycket större i dag. Olika minoriteter i Sverige har fått rättigheter och erkännanden som för en generation sedan knappt var tänkbara.
Men i vissa avseenden var Sverige ett bättre land för trettio år sedan. Idag har ett extremhögerparti snart tjugo procent av väljarna – på sjuttiotalet fanns det knappt någon organiserad rasism alls.
I dag ligger arbetslösheten stadigt på runt åtta procent – det vill säga två eller tre gånger så högt om under efterkrigstiden. I dag är Sverige ett av de länder där ojämlikheten ökar snabbast.
De skikt i samhället som har vunnit mest på utvecklingen de senaste trettio åren är tveklöst den övre medelklassen och de som har förlorat mest på den är den nedersta delen av arbetarklassen.
När någon förtvivlad låginkomsttagare då råkar slänga ur sig att det var "bättre förr" är nog dagens framstegsdogmatiker egentligen mest rädd för att alla dessa ojämlikheter och försämringar ska komma upp till ytan och debatteras.

Ovanstående synpunkter har jag lånat av Göran Greider som framfört dem i Dagens ETC den 29 juli. Då har du kanske redan läst hans artikel där. För du prenumererar väl på Dagens ETC ("en röd dagstidning för ett grönare Sverige")?
Annars är det dags att göra det nu. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar