söndag 2 augusti 2015

Skriv datum på varje anteckning!


Jag besväras ständigt av mitt dåliga minne. Nu har jag bestämt mej för att skriva datum på varje anteckning jag gör. I mina pappershögar hittar jag en lapp med en dikt jag skrivit – men när? Vi måste ha haft en diskussion om JAS Gripen. På lappen står det:

Ett plan ska vi ha, en JAS ska det va,
fem, tio kanhända om det ska bli bra.
Nej, sexti är lagom, sen kan det få va!
Erk du, Maja du, visst blir det bra?

Maja:
Men farligast nu är väl ändå miljön!
Att luften förgiftas och marken och sjön.
Ja, hela vårt jordklot tycks snart gå i kras!
Erk du, Maja du, vi har ju JAS!

Erk:
Ja, JAS ska vi ha att ge kulorna till,
dom är ju som gjorda med svart oljespill
mot smältande is och mot lufthavets gas.
Maja du, det kan vi rädda med JAS.

Maja:
Men Erk du, snälla du, var ska vi tat?
Fattiga barn, säjs det, har inte mat.
Du är rätt pank va, och skuld har vår stat?
Erk: Maja du Maja, vad är det för prat?

Erk:
Nä, du måste lära dej va realist.
Att svenskar mår bra, det kan gott komma sist.
Man stärks i sin ande av hunger och törst.
Erk du, Maja du, JAS kommer först!


Jag googlar JAS och får veta att bokstäverna syftar på Jakt, Attack och Spaning. Men det sägs ingenting om att vi skulle ha haft någon häftig debatt kring flygplansmodellen. I så fall bör det ha varit nån gång på 1980-talet men det får jag inte veta.
Så vad kan jag lära av detta? Jo, att skriva datum på varje lapp med anteckningar man gör. Lappen med den här dikten är inte daterad och har alltså ingen plats i historien. Därför slänger jag bort den.
Förlusten är ju inte särskilt stor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar