söndag 16 augusti 2015

Tidning som står på din sida


Jodå, jag ger ibland pengar till tiggare. Det räcker med en sekunds ögonkontakt så är det nästan omöjligt att inte göra det utan att känna skuld.
Så skriver Göran Greider i Dagens ETC 12 augusti. Och han fortsätter:
Men jag kommer aldrig, aldrig att inbilla mig att detta givande löser några problem på längre sikt. Tvärtom är det sannolikt så att de pengar jag ger tiggare bidrar till att göra tiggarens situation än mer omöjlig att komma ur.
I de mest konservativa religiösa ideologierna har de fattiga alltid haft en särskild plats. Katolska kyrkans centrala doktrin konstaterar att fattigdomen aldrig kan avskaffas, det kallas för "kristen realism". I praktiken betyder det att kyrkan vill ha de fattiga kvar, som objekt för medlidande. I islam har allmosan en liknande roll. Men allmosor och välgörenhet befäster, i motsats till fördelningspolitik och strukturreformer, fattigdom och klassklyftor.
Pengar finns det gott om i vårt samhälle. Frågan är bara hur de fördelas. Göran Greider skriver:
Klass- och könsperspektiven uppenbarar de centrala maktförhållandena i våra samhällen. Alla frågor som rör etnisk diskriminering blir lättare att lösa om fördelningspolitiken kommer i första rummet. Det betyder att sätta orsak före symptom när vi vill förstå och förändra samhället.
Så skriver Göran Greider i Dagens ETC ("en röd dagstidning för ett grönare Sverige").
Du prenumererar väl på den? En dagstidning bör du ju ha. Så varför inte skippa DN som du bara blir dummare av – och i stället välja Dagens ETC, dagstidningen som står på din sida!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar