fredag 22 maj 2015

En gång stod arbetarna för kulturen


Borgarklassen har alltid tagit för givet att det är den som står för kulturen i samhället. Men vad har den haft att komma med? Det frågade pensionären Karin Dalstrand i Proletären 26 februari i år. Och fortsatte:
Det var tex arbetarrörelsen som på 30-talet startade och gav ut veckotidningen "Folket i Bild" med en upplaga på 200000 exemplar. Det var noveller av alla de stora arbetarförfattarna och det var de bästa konstnärerna som illustrerade.
Senare i början på 40-talet kom Folket i Bilds folkböcker ut. Det var också arbetarförfattarnas böcker med omslag av Albert Amelin och andra konstnärer.
De kom ut under 20 år i stora upplagor och såldes av ombud på arbetsplatserna. De var kultur i den bästa bemärkelsen, en litteraturhistoria som nu nästan är bortglömd.
Medan Vecko-Journalen med kungareportagen låg på salongsborden, låg tummade FiB med sitt kvalitetsinnehåll på köksborden.
FiB hade också en lyrikklubb med tidningen "Lyrikvännen" och med utgivning av lyrik. Senare kom Litteraturfrämjandet med "En bok för alla" med statligt stöd. Bra och billiga böcker. Numera har det stödet dragits in.
1960 öppnades ABF-huset på Sveavägen i Stockholm med folkbildning , debatt och kultur. Vid entrén låg Bokkonsum, en välsorterad bokhandel. En trappa upp låg "Gyllene Cirkeln" där de bästa jazzbanden spelade. I källaren låg "Sveagalleriet", Stockholms största konstgalleri.
Nu är alla de här verksamheterna borta sedan länge.
Det blåser allt kallare vindar, skriver pensionären Karin Dahlstrand i Proletären.
Javisst. Och snart är vi pensionärer borta. Och med oss minnet av den tid då arbetarklassen stod för kulturen i det svenska samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar