fredag 1 maj 2015

Du får själv välja parti!


Från min favoritpoet Ove Klinthäll har jag fått följande versar som dagen till ära torde kunna sjungas på Arbetets söner-melodin:

Arbetets möda vill oss föröda
men kan oss föda precis nätt och jämt.
Vakna i ottan, pinka i pottan,
kasta ut råttan dom fällan har klämt.
Packa sin massäck i unikabox
gå till fabriks (andra drager till skox).
Slita heroiskt i tolv tunga timmar
som släpar sakta sin snigel på grus.
Jävliga basar som skäller och stimmar,
– men, lördag kväll ska jag ta mej ett rus!

Då är det jag som super mej fuller,
jag måste glömma mitt eviga slit…
Mor´nen därpå tål jag inte nåt buller,
ingen får viska ett skitord som ´sprit´.
Åter, när måndagens morgon har grytt
måste jag påbörja slitet på nytt.
Jobba heroiskt i tolv tunga timmar…
Men – nu ska jag aldrig utnyttja sprit,
jag ignorerar de basar som stimmar
och äntligen går jag med i parti´t!

Vilket parti som avses får man själv välja, skriver den generöse poeten. För femti år sen skulle jag ha valt sossarna. Men nu har de glidit alltför långt till höger. Så nu väljer jag – gissa vilket! Eller kom till Vasaparken och lyssna till våra talare (av vilka jag är en) så ska du få veta´t!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar