torsdag 28 maj 2015

Barn delar vuxnas bekymmer!


När de ekonomiska klyftorna ökar hamnar allt fler barn och ungdomar i fattigdom. Det är främst i den rika delen av världen som barnfattigdomen skjutit i höjden.
Unicef har publicerat en rapport om hur den ekonomiska krisen påverkat barn och unga i den rika delen av världen. I världens 41 rikaste länder finns det cirka 76,5 miljoner barn som lever i fattigdom. Den största ökningen av barnfattigdom har skett i länder som Grekland, Italien, Kroatien, Baltikum, Island, Irland och Luxemburg. (Källa: Proletären nr 49/2014)
I Sverige finns enligt Rädda Barnen 242000 barn som lever i fattigdom. Barnen är medvetna och delar de vuxnas bekymmer. I en enkät förra året uppgav barn att de oroade sig för att familjens pengar inte ska räcka till. Åtta procent av ungarna uppgav att de inte kunnat delta i en fritidsaktivitet för att det kostat pengar. Fyra procent oroade sig för att bli vräkta.
För barnen liksom för de vuxna finns det bara en lösning på problemet med fattigdom: rättvis fördelning av världens tillgångar, dvs socialism!
Socialism måste förr eller senare bli räddningen för världen.
Hur mycket längre får vi vänta, kamrater? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar