söndag 21 juni 2015

Dagens man blev halshuggen


I dag är det Johannes Döparens dag, står det i min almanacka. Vem han var kan man lätt googla fram.  Han föddes sex månader före Jesus och avrättades omkring år 30 efter Kristus. Hans kranium bevaras i en kyrka i Rom.
Enligt evangelierna levde Johannes ett asketiskt liv i ödemarkerna kring Jordan. Han förkunnade att folket behövde låta döpa sig för att vara redo att ta emot Guds son. Även Jesus blev döpt av Johannes.
I Bibeln berättas att Johannes greps av Herodes Antipas efter att ha kritiserat dennes äktenskap med sin brors hustru. Han avrättades genom halshuggning.
Så står det i dessa gamla sagor som berättades av min skolfröken på 1930-talet och som hon försäkrade var sann historieskrivning.
Den dåtida överklassen ville att folket skulle vara troende i stället för vetande. Kristendom var det viktigaste ämnet i skolan. Varje skoldag började med morgonbön och nästan varje dag hade en psalmvers i hemläxa.
Mitt förstånd räddades av mina föräldrar som aldrig ett ögonblick trott på de vidskepelser som även deras skola försökt pracka på dem. Den svenska arbetarklassen tvingades gå i en skola som inte lärde ut kunskap utan vidskepelse.
Men det fanns lärare som ville bättre. Jag fick en lärare som var socialdemokrat (på den tiden alltså vänster). Han lät oss läsa krilleboken men la till en egen kommentar: – Ja, vi får väl tänka oss att det här var de gamla judarnas tänkesätt…
Då förstod vi att kristendomen inte var något som vi skulle tro på.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar