lördag 2 mars 2013

Skatta bort de rikas makt!Egendom är stöld. Ingen kan bli rik på eget arbete, bara på andras. Rikedom är ett mått på hänsynslöshet. En rik man är antingen en skurk eller son till en skurk.

Detta skrev jag i ett kåseri i Folkbladet 1990. Det handlade om historia. Jag skrev om medeltidens rikaste man, Bo Jonsson Grip (död 1336), hur han lade under sej gårdar utan att betala och dödade eller fängslade dem som protesterade. Han kom så småningom att äga två tredjedelar av Sverige och hela Finland. I sin ungdom 1360 skar han fram sonen ur sin döende hustrus kropp så att inte hustruns släkt skulle ärva henne utan han själv ta arv efter sonen som strax därefter dog.

Hur är det nu med dagens rika i Sverige? Har de arbetat ihop sin rikedom? Har de stulit den? I dag bestäms människors liv av föräldrarnas klasstillhörighet. Om detta kan jag läsa hos en kåsör i Svenska Dagbladet 23 februari. Där får jag veta att de rikaste i anglosaxiska länder i regel har tjänat ihop sina tillgångar, medan de hos oss har låtit sej födas av rika föräldrar.

I Sverige har de rikaste ärvt sin förmögenhet. Så när du läser om dem eller ser deras porträtt i tidningen, så ser du inte dugligt folk. Du ser de mest odugliga pojkar och flickor, människor som ingenting kan, människor som aldrig gjort ett nyttigt handtag, aldrig arbetat. Människor som ärvt sin rikedom – men som genom den fått makt över oss andra, makt över våra jobb, våra bostäder och våra liv.

Ska de odugligaste av oss ha makt över arbetande och yrkeskunniga människor? Nej, naturligtvis inte. Det finns ett mycket enkelt sätt att beröva de rikaste deras makt. Skatta bort den! Inför progressiv skatt. Den som tjäna mer ska betala högre procent i skatt. Återgå till förmögenhetsskatt! Inkomster som inte kommer av arbete är ren stöld och bör beskattas hårdast.

En organiserad arbetarklass har viktiga krav att ställa. Men har vi någon organiserad arbetarklass? Jag vill minnas att vi hade det i min ungdom – men nu? Vad tjänar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson? Vad tjänar Stefan Löfven? Och vänsterpartiets Jonas Sjöstedt? Kan vi få dem att kräva skattehöjningar för höginkomsttagare?  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar