söndag 17 mars 2013

Fram för grov generalisering!Snart ska barnbarnsbarnet börja skolan. Vad har vi för skola nu för tiden? Är det en skola som ger klara besked eller…? En av vårt samhälles myter är ju att varje sak har två sidor så att man inte kan säga något med bestämdhet om nånting. Det är å ena sidan så och å anda sidan så.

Jag önskar våra ungar en skola med den grova generaliseringen som pedagogisk princip. Läraren bör ge raka besked om sånt som har hög grad av sannolikhet.
Finns Gud? Nej!
Det är ett svar som har hög grad av sannolikhet. Vidare: Man kan inte bli rik på eget arbete, bara på andras. Det måste skaffas fram en miljard nya arbetstillfällen i världen om alla ska leva drägligt, det klarar vi inte under kapitalismen, alltså måste vi göra – vadå?

Den svenska lärarkåren är borgerlig. Det är inte sant till hundra procent men är en generalisering som är användbar när man försöker förstå den svenska skolan.
Vi kan inte hoppas på en socialistisk undervisning, men vi kan kräva den grova generaliseringen som pedagogisk princip. Det är enda sättet att göra omvärlden begriplig.
Pedagogik är förenkling.

Man skulle också vilja ha en skola som fostrade till solidaritet i stället för till konkurrens. Inte: Jag är bättre än Pelle. Utan: Pelle hänger inte med så bra, vad ska vi göra? Alltså en skola där en elevs misslyckande är allas misslyckande.
Av en bra skola kan man också kräva att den ger studierna karaktären av arbete redan från lågstadiet. Ett arbete måste fullföljas. Fritiden blir värdefull först när den följer på lagom ansträngande arbete.

Arbetarrörelsens värderingar kommer inte in i den svenska skolan förrän arbetarrörelsens dödgrävare kommer bort från makt en. Till dess kan vi bara kräva att vanliga hyggliga lärare ger ungarna goda baskunskaper och studievana.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar