söndag 24 mars 2013

Demokrati? Nej, bedrägeri!I går bestämdes det att Centern är ett liberalt parti. Det får mej att undra vad som hänt. Det får mej att fundera över vad politiska partier egentligen är för något. Låt oss se.

Ett antal människor med gemensamma ekonomiska intressen går samman och bildar ett parti. Så skedde vid slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Arbetare bildade Socialdemokratiska arbetarpartiet SAP. Centerpartiet grundades under namnet Bondeförbundet 1913 av de självägande bönderna som inte ansåg att de etablerade socialistiska och liberala partierna tog till vara deras intressen.

Det var då det. Partier bestod av personer med gemensamma ekonomiska intressen. Så är det inte längre. Dagens partier har ledare med gemensamma intressen, nämligen att skaffa sej makt och förmåner, dels på medlemmarnas bekostnad och dels på att dra till sej röster från vilka håll som helst.

Så kan Centern bli liberala när Anni Lööf tror att det kan dra röster. Så kan Socialdemokraterna överge arbetarna och bli Framtidspartiet med visionen att "alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro".

Alla. Rika och fattiga. Arbetsköpare och lönarbetare. Direktörer, skattesmitare, butiksägare, entreprenörer och vanliga jobbare, alla! Ska inte rösta för att arbetare ska tillvarata sina intressen utan för att partipampar ska få makt, inkomster och "ett bättre liv" än vi andra.

Så har det gått med partierna i den svenska demokratin. Och överklassens parti högern har inte bara blivit Moderaterna utan nya Moderaterna och kallar sej arbetarparti. Svindel och bedrägeri på alla håll och kanter! Snart måste vi börja från början. Människor med gemensamma intressen går samman och…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar