fredag 22 mars 2013

Ska skolan sprida vidskepelse?En del av barnen tyckte de var lite läskigt när Jesus spikades upp på korset. Så står det under en bild som visar hur två knektar spikar upp en man på ett kors. Bilden finns i Folkbladet 21 mars under rubriken Skolbarn fick se kyrkans påskspel. Tidningen skriver: "Den här veckan har flertalet skolor varit inbjudna till Risinge kyrka. Där har Finspångs församling bjudit på påskspel och barnen har fått följa historien om Jesu död och uppståndelse."

Denna sjuka religion, som har ett tortyrredskap som symbol och uppståndelse från döden som en självklarhet var en del av undervisningen när jag gick i skolan för åttio år sedan. Att samma vidskepelse prackas på dagens skolbarn är ofattbart och skandalöst. Skolan ska ge kunskap, inte vidskepelse.

Här är lite kunskap att delge ungarna:
Den gyllene regeln, Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem (Matt. 7:12), är inget speciellt för kristendomen, den finns i flera kulturer och religioner.
Kyrkan har betraktat djur som föremål utan själ. Om djuret skriker när man skär i det, är det bara som när ett hjul gnisslar.
De senaste decenniernas medicinska framsteg har skett trots de kristnas motstånd. Det finns en kristen höger, t ex i USA, som visar vetenskapsförakt och hävdar att Gud skapade världen för sextusen år sedan.

De kristna har nedvärderat judarna för att de avrättade Jesus. Judar är dumma. Ändå är 32 procent av alla Nobelpristagare judar fast de bara utgör 0,2 procent av jordens befolkning.

Utan tvivel är man inte klok, sa Tage Danielsson. Om du har minsta tvivel på ditt sunda förstånd bör du läsa Birgitta Forsman "Gudlös etik" (Fri Tanke förlag). Den bör absolut läsas av vissa lärare i dagens skola och är också intressant för oss som aldrig haft nån tro att tvivla på.
       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar