onsdag 20 mars 2013

Får vi en socialistisk skola?På den tiden när jag gjorde författarbesök i skolor var det för att få ungarna att läsa och skriva. Jag märkte snart att det var arbetarbarnen som det var svårast att få igång. Det fanns forskare (Bernstein, Lobov) som påpekat att arbetarbarn har ett rikt språk utanför skolan, även om de verkar språkhämmade innanför skolans väggar.

Det är förklarligt. Arbetarbarnen kommer från en miljö där man misstror skolan av tradition och bitter erfarenhet. De möter läroböcker med ett innehåll som är hämtat från medelklassens verklighet och ger en harmonisk världsbild som de inte känner igen.

Förr fanns det två olika slags familjer representerade i varje skolklass. En familj som kände sej ha del i samhället och därför tog del i kulturlivet, och vars barn kände sej ha en framtid. Och en familj som hamnat utanför det offentliga samtalet, inte tog del i kultur och samhällsliv – och vars barn på goda grunder antog att de inte hade så mycket att vänta av framtiden.

Båda familjernas barn kom att få ett språk, men det kom att bära skilda sociala erfarenheter.

Sen dess har det hänt något väsentligt. Vi har fått segregerat boende. Vi har fått områden där det bara bor underklass, arbetarklass. Där skulle skolan kunna anpassa sej och bli rent socialistisk! Undervisa om arbetarklassens historia och värderingar, om den välfärd som sossarna skapade mot högerns motstånd, om vad Marx och Engels bidragit med av historiesyn och filosofi. Och så lektioner om hur strejkvapnet kan användas i stort som i smått.

Alva Myrdal sa en gång att det inte skulle bli någon ordning på den svenska skolan förrän en generation lärare hunnit dö undan. Förmodligen är det ännu sant. Men vad kommer sen? Har vi något att hoppas på?  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar