söndag 13 september 2015

Håll igång på vilodagen!


I dag är det söndag, den dag då man ska vila.
Vilodagen är judarnas gåva till mänskligheten. I den kristna traditionen blev den söndagen och i den muslimska fredagen, men innehållet är detsamma: en dag helgad åt Gud, en dag då man fokuserar på det immateriella i stället för det materiella, på varande i stället för görande, på det positiva istället för det negativa, på gemenskap istället för individualism.
Vilodagen finns redan i skapelseberättelsen. Efter det att Gud skapat världen på sex dagar, vilande han på den sjunde. Om till och med världens skapare vilade, ja då förstår vi vikten av en dag utan arbete, strävan och oro.
Judisk tradition har en uppsättning regler för hur sabbaten ska firas. Man ska inte använda pengar, inte arbeta eller ens tänka på arbete, inte göra upp eld, inte använda dator, telefon eller andra elektroniska hjälpmedel, inte uträtta eller organisera något och så vidare.
Det finns dock inget förbud mot att njuta. God mat, sex, sång, dans, promenader – allt sådant är tillåtet på sabbaten.
Bra va! Sätt igång och fira! Vila kan vi göra en annan dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar