söndag 15 september 2013

Höga skatter har ett namn – solidaritet!Vi åldringar undrar ibland hur det ska gå för oss. Men det borde vi inte göra. För oss återstår ju bara ett öde – döden. Det är de yngre som bör fundera över det liv de har kvar fram till ålderdomen. Det är nu de kan göra politik och säkra sej en trygg ålderdom. Ove Klinthäll skriver:

Har du tappat ditt mod och din integritet,
du gubbe i åldringsvården,
på grund av för låg personaltäthet?
Javisst, säger dom som förstår den.
Men tåla dej lite så ska du få se
att allting blir bättre, och ett tu tre
får du vård t o m under natten,
när vi, än en gång, har sänkt skatten!

Borgarpacket klagar över att vi har världens högsta skatter. Vi andra kan konstatera att vi just därför har världens främsta välfärd. De som klagar över skatten är de som har bäst råd att betala den. De rika. De som inte vet vad solidaritet är.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar