torsdag 12 september 2013

Bok för sossarnas studiecirklarEn hel generation socialdemokrater har vuxit upp utan språk och samhällsanalys, säger ekonomihistorikern Jenny Andersson i sin bok När framtiden redan hänt (Ordfront). Hon angriper tidens nyspråk. Begrepp som valfrihet, jämlikhet och rättvisa har fått nya betydelser. Ord som kapitalism och keynesianism (att det offentliga ska ge jobb om inte det privata näringslivet kan) har försvunnit.
Utan kritik av kapitalismen har socialdemokratin ingen identitet. Utan keynesianismen har den ingen politisk kraft.

Begreppet BNP som importerades från USA i slutet av 1940-talet satte produktiviteten i den offentliga sektorn till noll. Med tillväxt menas därför bara tillväxt i den privata företagsamheten. Det som skapas inom den offentliga sektorn räknas som kostnader i samhället.

Det är numera svårt att se någon skillnad mellan en socialdemokratisk och en borgerlig människosyn. Partiet anlitade en reklambyrå för att skapa budskapet ”alla ska med”. Göran Persson försvann till konsultfirman JKL för att där slå mynt av sitt politiska kapital. Har partiet folk med andra ideal?

Jenny Andersson kallar sig folkhemsnostalgiker. Dags att göra folkhemmet till en vision igen, säger hon. Är det möjligt? Det bör diskuteras i socialdemokratiska studiecirklar. Om sådana finns.
                                                                
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar