tisdag 10 september 2013

Gud är väck men inte överklassenKristendomen är en importerad lära som aldrig helt har passat oss här uppe i Norden, säger Ebbe Schön i sin bok Erotiska väsen (Carlssons). Han ger många exempel på vilket lidande den kristna sexualfientligheten åsamkat oss.
Erotiska väsen hade vi skapat långt innan kristendomen drabbade oss. Skogsarbetare och kolare lockade fram skogsrået i sin kvinnofattiga tillvaro. Sjömän behövde sjöjungfrun, hon var känd med sin fiskstjärt redan under antiken.

I Norden hade vi en sexvänlig religion i asatron. När den trängdes undan av kristendomen blev sex kopplat till skuld.
Kristendomen blev en katastrof för vårt sexliv. En ogift kvinna som födde barn fick räkna med att kallas hora för resten av sitt liv. Under 1600- och 1700-talen gällde de flesta dödsdomar barnamord. Om häxor som hade samlag med djävulen fantiserade prästerna från predikstolarna och kvinnor brändes levande i häxprocessernas tid.
Ända in på 1900-talet hade de flesta svenskar en sträng kristen syn på erotiken. I stugornas kvällsdunkel berättades sägner om samlag med skogsrået, sjörået, näcken, trollen och underjordiska väsen.

Boken är full av dystra minnen från den kristna tid som vi nu håller på att lämna bakom oss. Tron på erotiska väsen minskar när sexuella tabun försvinner. Hos oss, ja! tänker man. Men ute i världen finns fortfarande efterblivna kulturer där kvinnor hålls strängt, straffas och även avrättas för sin sexualitet.

Vi ska respektera andra kulturer, har det sagts. De ska vi inte alls. Vi ska våga hävda vår egen kultur. Att vi kommit längst både när det gäller sekularisering och jämlikhet mellan könen. Men inte när det gäller ekonomisk jämlikhet. Där har vi allt kvar att uträtta. Klasskamp har vi blivit dåliga på. Där måste vi skärpa oss.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar