tisdag 29 oktober 2013

Vaksamhet ska vi lära av historien!


Jag hade tänkt skriva ner några funderingar om den svenska skolan, som snart kommer att drabba mina barnbarnsbarn. Men så hittar jag mina tankar redan formulerade i Proletärens ledare 24 oktober. Jag citerar:

"Situationen i skolan ser ut att bli en av de stora frågorna i nästa års valrörelse. Av naturliga skäl. Skolan i Sverige tappar stadigt i resultat i internationell jämförelse, på tok för många elever hoppar av eller lämnar skolan utan godkända betyg och lärarutbildningarna lockar allt färre. Som om det inte var nog har vi fått ett skolsystem där privata skolkoncerner helt sonika kan ställa tusentals elever på gatan, om vinsten inte är stor nog.
Man kan och bör anklaga utbildningsminister Jan Björklund för skolkrisen. I sju år har Björklund gjort ont värre genom idoga försök att implementera sina auktoritära kunskaper från Officershögskolan på det svenska skolsystemet. Det kunde bara gå åt skogen.
Ändå är det fel att peka ut Björklund som ensam ansvarig. Skolkrisens djupaste rötter finns i kommunaliseringen av skolan, genomförd 1989 av dåvarande skolministern Göran Persson (S), och i det marknadsliberala friskolesystemet, infört av regeringen Bildt 1992. Dessa två "reformer" slog sönder ett enhetligt och hyggligt likvärdigt skolsystem (enhetsskolan) och har i dag gett oss en alltmer ojämlik skola i allt större kris."

Så är det. Och det smärtsamma är ju inte de borgerligas medverkan i förstörelsearbetet, sånt är ju bara att vänta från det hållet. Nej, det smärtsamma är att en av förstörarna – Göran Persson – kunnat kalla sej socialdemokrat och lura oss tro att han representerade arbetarklassen.

Om vi ska lära något av detta så är det att granska toppsossarna, se vilka som skor sej på sina uppdrag, vilka som tar ut högre löner än vanliga jobbare och vilka som verkar hellre vilja göra karriär än hålla fast vid partiprogram och ideal. Om det finns såna ska vi sparka dom ur rörelsen. Vaksamhet är vad vi ska lära av historien.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar