tisdag 22 oktober 2013

Roligt och tankeväckande om språket


Som författare har jag till yrke att använda språket. Svenska, för det är det enda språk jag kan. Men vad vet jag egentligen om mitt språk? Det förändras och importerar ord från andra språk. "Bli" och "fråga" skulle på ursvenska snarare heta "varda" och "spörja".

Det typiskt svenska ordet lagom kommer från vikingatiden, då alla måste dricka måttligt ur mjödhornet så att det räckte laget om. Har jag trott. Men när jag nu läser Lagom finns bara i Sverige av Mikael Parkvall (Schibsted 2009) får jag veta att lag har med lagen att g öra och att lagom snarast betyder enligt lagen.

Svenskan anses vara ett ordfattigt språk, säger Parkvall. Men Strindberg använder 119 288 ord medan Shakespeare bara använder 29 600 ord!

En egenhet hos svenskan är förmågan att sätta ihop flera ord till ett. Av fast food gör vi snabbmat. Och vi kan göra väldigt långa ord. Olycksfallslagstiftning, brännvinsförsäljningsförordning, metallindustriarbetarförbundet låter inte konstigt för oss.

Vi importer nya ord och gör svenska av dem. Copyright blir upphovsrätt. Bodybuilder blir kroppsbyggare. Men diskjockey blir inte grammofonkusk och svängljus får fortsätta at hela blinkers.

Det finns inget rätt eller fel, säger Parkvall. Den som hävdar att "Jag blev rädd" är mera rätt än "Jag vart rädd" bör kanske betänka att "vart" är preteritum av det gamla "varda". Och om en gosse menar att "han ingalunda ämnade" och i stället säger "hanba ööööh" så är det rätt just för att det är hans språkbruk.   

Det jag saknar i språkvetaren Parkvalls bok är den förändring av ett ords betydelse som en ändring av betoningen kan åstadkomma. Ta ord som anden och tomten. Betonar man bara första stavelsen får man en fågel och en byggplats. Betonar man båda stavelserna (grav accent heter det väl?) får man en själ och en skäggig julgubbe.

Trots denna lilla brist vill jag rekommendera Parkvalls bok Lagom finns bara i Sverige. Den är både rolig och tankeväckande.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar