måndag 7 oktober 2013

Det här får vi aldrig glömma!I det konservativa idéorganet Svensk Tidskrift nr 8-9 1991 konstaterade chefredaktören Margaretha af Ugglas att högern i Sverige vunnit kampen om språk och verklighetsbeskrivning. Utom i ett avseende, skrev hon, för dagspressens kultursidor var fortfarande vänstervridna.

Dagens Nyheters kultursidor beskrev hon rentav som kommunistiska. Det berodde naturligtvis på att det var vanligt kulturfolk som skrev och recenserade där. Och vanliga kulturarbetare har ju alltid sitt hjärta till vänster, annars kan de inte skapa kultur. För hos högern i samhället finns ju ingen konstnärlig begåvning.

Nu är DN:s kultursidor som bekant oskadliggjorda i det avseendet. Men då var de alltså radikala. Margaretha af Ugglas skrev i sin ledare i Svensk Tidskrift att "det måste bli ett slut på detta." Och hon slutade: "Därför måste det stå som en första punkt på högerns prioriteringar: Erövra kulturen."

Resultaten kom snabbt. Det första som hände var att Sveriges Radio hamnade i händerna på gamle Timbrochefen och politiske redaktören på Svenska Dagbladet Mats Svegfors. Och så fortsatte det.

Politiker och journalister gick att påverka. Kulturarbetarna var de som längst stod emot högervridningen. Några av oss lever hellre på svältgränsen än låter oss köpas högerut. Kanske är det vi som tillsammans med fria tidskrifter, små radikala bokförlag och fria teatergrupper ska ta upp stridsropet: Erövra kulturen! Hur många finns det att hoppas på?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar