tisdag 16 april 2013

Jag är inte kvar hos de riktiga sanningarna


Nu är det kris i socialdemokratin kring en muslim som inte får sitta i partistyrelsen. Egendomliga delar av partiet kryper fram ur vrårna sånt som man aldrig anat fanns i arbetarrörelsen. Troende socialdemokrater finns och de beskriver sej själva så här: Socialdemokrater för tro och solidaritet är Socialdemokraternas förening för troende medlemmar. Tidigare hette man Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund men i takt med att kristna blivit färre och muslimerna fler har man omformat föreningen till att välkomna alla troende socialdemokrater.

Så nu är det skitsamma vad man tror på, bara man tror, dvs har en förvetenskaplig syn på världen, livet och tillvaron. Vår vän poeten Ove Klinthäll kommenterar detta under rubriken DIALOG:

"Jesus for till himlen från en stor beundrarskara
så skriver Lukas, och då är det sant – så är det bara."

"Muhammed for till himlen med – på en bevingad häst
från Tempelberget steg han – det vet VI – och vi vet bäst."

"Till himlen på en häst? Haha! Det är ju inte möjligt!
Från Tempelberget? Alltså, nå, det är ju bara löjligt!"

"Men Jesus for och sitter på Guds sida, som bekant,
det är en väldig skillnad, det, för det är riktigt sant!"

Att den där muslimen hade fel i det mesta, det kunde man ju ana. Själv hade man ju kunnat vara på den sida där de riktiga sanningarna finns. Om man stannat kvar i socialdemokratin. Men det gjorde man inte. Jag lämnade partiet redan 1969 – och nu känns det verkligen skönt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar