fredag 19 april 2013

En dag får du kanske mod att berätta!


Jag är medlem i Föreningen Arbetarskrivare. Det borde du också vara. Alla våra medlemmar skriver inte. En del är professionella och ger ut böcker, andra skriver bara en dikt då och då eller kortare prosastycken som de kan publicera i föreningens utskick. Årets tredje utskick kom i går. Där har Torgny Karnstedt synpunkter på dagens läge.

Den 6 november 1881 höll August Palm sitt föredrag "Vad vilja socialdemokraterna" på ett hotell i Malmö. Ett tal som formade framtidens samhälle. Det var då det. Vad den nya högern vill vet vi – kasta oss hundra år tillbaka i tiden. Att Sverige styrs av extremister borde ha föranlett ett ramaskri, men det har tassats försiktigt kring de ideologiska frågorna, särskilt kring vinster inom välfärden.

Att klassklyftorna ökat och att den fackliga rörelsen tagit stryk har vi varit bra på att skildra. Men nu vill vi gå vidare och sikta framåt. Skildra det samhälle vi vill se skapas. På vårt årsmöte beslutade vi att anta ett nytt tema för medlemmarnas medverkan – Framsikt! Vad vilja arbetarskrivarna?

Gå med i Föreningen Arbetarskrivare! Du behöver inte ha skrivit något. Du kan läsa om oss på www.arbetarskrivare.blogspot.com.  Kanske får du själv lust att fatta pennan så småningom. Vi är alldeles för få som skriver. Och vi är alldeles för många som har tankar och skiftande erfarenheter som aldrig blir formulerade.

Läs i föreningens senaste utskick Hannele Salminens lilla kortnovell "Jag har inte råd att jobba". Det är en erfarenhet från dagens Sverige som jag inte velat gå miste om. Jag är också nyfiken på dina erfarenheter och visioner. Gå med i Föreningen Arbetarskrivare så kanske du en dag får mod att berätta!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar