onsdag 3 september 2014

Jag diktar inte, jag knycker


Dagens dikt får poeten Ove Klinthäll bidra med. Han kallar dikten Papper, men den kunde också heta Toapapper. Så här:

En osande bullrig maskin
med en man som sitter där ensam men tapper
kalhugger skogen på tre fyra dar,
och nejden blir risig och torr.
Fåglarnas boträd och hararnas skydd
blir till blänkande tidningspapper
som köps av de stora förlagen
och blir till inkomstbringande porr.
Papperet är alltför blanktryckt och styvt
och går ej att få in på en rulle,
så det kan faktiskt inte användas ens
till det det egentligen skulle.

I min ungdom var jag typograf på Aftonbladet.  Där rann många begåvade skribenters texter genom mina händer där jag satt vid sättmaskinen. Så det känns alldeles naturligt att nu på gamla dagar vidarebefordra dikter som jag inte skulle kunna skriva själv. Håll till godo!  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar