torsdag 25 september 2014

Detta slapp mina föräldrar uppleva


I Dagens ETC skriver Göran Greider: Vad är socialdemokratin för parti i dag? Kan socialdemokratin radikaliseras? Finns det en vänsterflygel i detta parti som kan växa sig starkare och vrida om politiken åt vänster?
För oss som är uppvuxna inom partiet är det här en brännhet fråga. Man har demonstrerat med sina föräldrar under socialdemokratiska paroller, man har redan som barn fått höra att sosseledarna ska man lita på. Ernst Wigforss, Per-Albin Hansson…
Göran Greider besvarar själv sin fråga:
Nej. Jag tror inte det. I allt väsentligt är S i dag ett socialliberalt parti. Under sin sekellånga historia har det i detta parti alltid funnits starka röster som talat om vikten av ekonomisk demokrati och till och med socialism. Dessa röster fanns inte bara på gräsrotsnivå, utan också i partiets topp. En Tage Erlander eller en Ernst Wigforss förstod vikten av att studera Marx och bakom bygget av den offentliga sektorn fanns hos tunga regeringsmedlemmar en idé om att det faktiskt var ett socialistiskt projekt.
Idag är allt sådant borta från partiets ledning och topp, samtidigt som basen krympt och knappast längre är någon folkrörelse. S är socialliberalt. Det är i mitten.
Så långt Göran Greider. Han fortsätter resonemanget, men för att läsa det måste du prenumerera på Dagens ETC, Sveriges enda röda dagstidning. Gör det!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar