fredag 7 mars 2014

Visst handlar Putin KRIMinellt!Okunnig som jag är har jag svårt att bilda mej uppfattning om sånt som sker utanför fosterlandets gränser, men jag litar på poeten Ove Kinthäll när han skaldar så här:

"Put in" säjer ryssen när fordon far till Krim
med stumma soldater i stålstinna stim.
"Put out!" kan ukrainaren utbrista gällt,
det ryssarna gör är ju rent KRIMinellt"!

Om man googlar Krim möter man en väldig röra av uppgifter. Krim beskrivs som en autonom republik med 2,3 miljoner invånare, varav 58 procent är ryssar och 77 procent talar ryska. Det gör att man kan förstå Putin & Co. Men att förstå är inte att förlåta och försvara. Det som händer i en självständig republik måste få hanteras inom landet. Att föröka styra det utifrån – med militärmakt – är nog just KRIMinellt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar