måndag 17 mars 2014

Från socialism till liberalism. Och sen?


Jag hittar ett gammalt nummer av Proletären (från 13 februari 2014) och får en liten historielektion. Där citeras sossen Axel Danielsson från partikongressen 1897 där följande formulering antogs:
"Socialdemokraterna skiljer sig från andra politiska partier därigenom, att den vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och genomföra arbetarklassens sociala frigörelse, till betryggande och utveckling av den andliga och materiella kulturen."
Och vidare i den så viktiga egendomsfrågan: "Detta åter kan endast ske genom upphävandet av det privatkapitalistiska monopolet på produktionsmedlen och deras förvandling till gemensam, hela folket tillhörande egendom, samt den planlösa varuproduktionens ersättande med en socialistisk, samhällets verkliga behov motsvarande produktion."
1944 kom Ernst Wigforss med sossarnas efterkrigsprogram. Där fanns en formulering som skulle stå sig ända till 2001. Socialdemokratin ville där "så omdana samhället att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer".
Den skrivningen var på tok för radikal för Göran Perssons parti. Klasspolitik ersattes av folkhemspolitik och klasskamp av klassamarbete. Politiken handlade inte om att avskaffa kapitalismen utan om att reglera den.
Socialdemokratin övergick från socialism till liberalism. Vart går den nu?
Ni som lever får se.  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar