lördag 22 februari 2014

Är jag mer betydelsefull än Einstein?


Verklig kunskap är något nytt i historien. Det är mindre än hundra år sedan människan började förstå hur materien är uppbyggd och upptäckte att vi bor i en galax med hundratals miljoner stjärnor bland lika många andra galaxer.
Vi har inte förändrats nämnvärt sen stenåldern och ska tydligen inte bli så mycket annorlunda i framtiden heller. Vi är stenåldersvildar med hög teknik och ägnar oss åt det vi alltid gjort: sex och våld.
Jag läser Ulf Danielssons Den bästa av världar (Bonniers 2008) och känner mej betydelsefull. Han menar att en författare är mer oersättlig än en vetenskapsman. Om inte Einstein hade upptäckt den allmänna relativiteten skulle någon annan ha gjort det. Men ingen hade skrivit romanen Bergtagen om inte Thomas Mann hade funnits. Och ingen skulle ha skrivit Trälarna om inte jag hade funnits.
Ulf Danielsson skriver klokt om vetenskapen. Det är inget tvivel om att Darwins förklaring om livets utveckling här på jorden är den korrekta. Men i USA tror nästan hälften av medborgarna att människan skapades fix och färdig av Gud och att naturhistorien är lögn.
De av oss som inte tror att universum har en skapare som skrivit en bok – en Bibel eller Koran – måste våga ifrågasätta dem som har den åsikten. Och dessa måste bereda sig på att plocka bort det som hör till förgången tid. Om inte det sker kan de stora bokreligionerna bli det största hotet mot mänsklighetens fortsatta existens, menar Ulf Danielsson.
Att låta religion få inflytande över politik och samhälle kan bara leda fel. Alla måste ha rätt att argumentera för sin tro, men i politiken måste religiös tro kallas för vad den är: vidskepelse.
Diskussionen om tillvarons gåtor förs bäst med hjälp av konsten, litteraturen och filosofin, anser fysikern Danielsson. Det anser jag också.                                                                                                                                    
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar